Historia

Rok 1990

Podpisanie umowy spółki. Powołanie do życia SILUM Sp. z o.o.

czytaj więcej

Rok 1991

Rozpoczęcie działalności  SILUM Sp. z o.o.

czytaj więcej

1990-1
1990-2
1990-3

Rok 1992

Rozszerzenie asortymentu produkowanych odlewów. Zakup dwóch maszyn ciśnieniowych typu WOTAN DMKh 630 i Toshiba 250. Były to maszyny poziome o znacznym stopniu wyeksploatowania.

czytaj więcej

Rok 1993

Uruchomienie produkcji odlewów dla prestiżowych klientów. W latach 1992 i 1993 rozpoczęto produkcję odlewów dla przemysłu AGD POLAR Wrocław i osprzętu gazowego do METRIX Tczew.

czytaj więcej

1993-1
1993-2
1993-3

Rok 1994

Rozpoczęcie produkcji odlewów na eksport. Podstawowy kierunek Niemcy. 

czytaj więcej

Rok 1995

Prace adaptacyjne i uruchomienie produkcji – odlewnia + oczyszczalnia + obróbka wiórowa, w nowo zakupionych obiektach. 

czytaj więcej

1994-1
1994-2
1994-3

Rok 1996

 

Utworzenie Fabryki Narzędzi SIL-TOOL Sp. z o.o. i Zakładów Mechanicznych SIL-BIKE sp. z o.o.

czytaj więcej

Rok 1997

 

Rozszerzenie asortymentu produkcyjnego odlewów, pozyskanie nowych klientów...

czytaj więcej

Rok 1998

 

Zakończenie budowy hali produkcyjno-magazynowej. W nowo wybudowanej hali ulokowano magazyn rowerów i magazyn form ciśnieniowych.

czytaj więcej

Rok 1999

 

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001. Uzyskanie pierwszego certyfikatu na System Zarządzania jakością.

czytaj więcej

Rok 2000

Znaczne rozszerzenie asortymentu produkowanych odlewów. Nastąpiło znaczne rozszerzenie asortymentu produkowanych odlewów dla aktualnych klientów SILUM.

czytaj więcej

Rok 2001

W roku tym zanotowano spadek produkcji, który był spowodowany recesją w gospodarce narodowej, zmniejszeniem zamówień oraz niekorzystnym dla  eksporterów kursem walut obcych.

czytaj więcej

Rok 2002

Uruchomienie produkcji dla  ELMOT DR. Zakup maszyn ciśnieniowych o sile zwarcia 7000 i 9000 kN. Pozwoliło  to znacznie poprawić możliwości produkcyjne Odlewni., w szczególności w zakresie dużych gabarytowo odlewów.

czytaj więcej

Rok 2003

Rozbudowa potencjału produkcyjnego SILUM, SIL-TOOL i SIL-BIKE pod kątem możliwości uruchomienia produkcji odpowiedzialnych odlewów dla przemysłu motoryzacyjnego.

czytaj więcej

Rok 2004

Zakup nowoczesnego, pięcioosiowego, sterowanego numerycznie centrum obróbczego z magazynem narzędzi.
 

czytaj więcej

Rok 2005

Dalszy rozwój zaplecza obróbczego SIL-BIKE i SIL-TOOL.

czytaj więcej

Rok 2006

Uzyskanie certyfikatu na Zintegrowany System zarządzania Jakością zgodny z normami EN ISO 9001, ISO/TS 16949 i ISO 14001.

czytaj więcej

Rok 2007

Trzeci etap rozbudowy Zakładu – budowa hali produkcyjnej o powierzchni 800 m2 dla obróbki wiórowej i pomieszczeń biurowych dla produkcji.

czytaj więcej

Rok 2008

Zakup nowoczesnych maszyn obróbczych, sterowanych numerycznie do obróbki odlewów i grupy maszyn do obróbki elektroerozyjnej do produkcji form ciśnieniowych i oprzyrządowania odlewniczego.

czytaj więcej

Rok 2009

Rozpoczęcie produkcji i dostaw odlewów dla Firmy DUNGS Niemcy na maszynach pionowych IDRA 250 i 380, zakupionych z likwidowanej Odlewni DUNGS w Danii.

czytaj więcej

Rok 2010

Początek współpracy z SAMSUNG Polska – produkcja krzyżaków i tulei łożyskowych do pralek.

czytaj więcej

Rok 2011

Opracowanie i zgłoszenie pierwszego wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, projektu na zakup innowacyjnej maszyny odlewniczej.

czytaj więcej

Rok 2012

Zakup innowacyjnej maszyny ciśnieniowej o sile zwarcia 9000kN w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

czytaj więcej

Rok 2013

Zakup i instalacja dwóch kolejnych zautomatyzowanych gniazd produkcyjnych do odlewania ciśnieniowego – maszyna o sile zwarcia 7000kN i 9000kN.

czytaj więcej

Rok 2014

Przebudowa centralnej topialni stopów – wymiana pieców tyglowych na wysokowydajne, zautomatyzowane piece szybowe.

czytaj więcej

Rok 2015

Uruchomienie produkcji odlewów w nowej hali Odlewni. Zakup i instalacja ultradźwiękowej myjki do form, która zamyka cykl inwestycyjny związany z budową nowej hali produkcyjnej.

czytaj więcej