Ludzie SILUM

Nasi członkowie pełnią odpowiedzialne funkcje we władzach i strukturach STOP. Kol. Wiesław Walczak przez 3 kadencje był Członkiem Zarządu Głównego STOP w Krakowie, pełniąc w latach 2007 – 2015 funkcję Wiceprezesa i Skarbnika w Zarządzie Głównym, aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Sekcji Odlewnictwa Ciśnieniowego i Prezesa Oddziału STOP w Łodzi. Kol. Paweł Zawadzki w bieżącej kadencji STOP jest Członkiem Zarządu Głównego i pełni w nim funkcję Skarbnika . Kol. Kordian Zawadzki jest Członkiem Honorowym STOP i Członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego. 

Odlewnia SILUM jest Członkiem Odlewniczej Izby Gospodarczej ( OIG ), która działając w ramach Krajowej Izby Gospodarczej jest reprezentantem polskiej branży odlewniczej wobec władz i instytucji państwowych oraz organizacji społecznych krajowych i zagranicznych, a także ambasadorem polskiego odlewnictwa na arenie międzynarodowej poprzez swoje członkostwo w Europejskim Komitecie Stowarzyszeń Odlewni ( CAEF ). W działalności OIG również czynnie uczestniczymy biorąc udział w organizowanych przez Radę OIG imprezach, takich jak konferencje, sympozja, szkolenia i wyjazdy techniczne. Naszym przedstawicielem w Radzie OIG jest Wiesław Walczak, który funkcję Członka Rady pełni już trzecią kadencję. 

Odlewnia SILUM jest Członkiem Klastra „Innowacyjne Odlewnictwo" , którego celem jest stworzenie dogodnych warunków do ponadregionalnego rozwoju przedsiębiorstw przemysłu odlewniczego poprzez budowę platformy współpracy w zakresie innowacyjnych technologii odlewniczych, która umożliwia efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych działających w tej branży. Siedzibą Klastra jest Kraków.

Ludzie SILUM - foto4