Dotacje UE

Odlewnia Silum Sp. z o.o.

 

"Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"

 

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, niezatapialnych, ceramicznych filtrów piankowych przeznaczonych do filtracji stopów Al ułatwiających recykling złomu obiegowego

"Zakup innowacyjnej maszyny odlewniczej"

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Działanie III.2 "Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw"
Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

W związku z realizacją projektu "Zakup innowacyjnej maszyny odlewniczej" do oferty firmy został wprowadzony nowy produkt: obudowa sterownika urządzenia medycznego.

"Zakup innowacyjnych pieców topialnych"

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Działanie III.2 "Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw"
Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

UE- logo 1
UE- logo 2
UE- logo 3
UE- logo 4