Maszyny odlewnicze

Wydział odlewni wyposażony jest w 21 ciśnieniowychmaszyn odlewniczych o sile zwarcia od 1600 kN do 13000 kN. Większość z tych maszyn to zautomatyzowane cele odlewnicze, w których w skład wchodzi maszyna odlewwnicza, robot, hydrauliczna prasa okrawająca, automatyczne urządzenie do podawania metalu, automatyczne urządzenie do podawania preparatu oddzielająco-smarującego oraz urządzenie grzewczo-chłodzące.