Środowisko

  • Przestrzeganie przepisów i zasad dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
  • Monitorowanie środowiska naturalnego i podejmowanie działań mających na celu eliminację zjawisk niekorzystnych, w szczególności poprzez instalowanie urządzeń eliminujących te zjawiska.
  • Zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez ulepszanie procesów, prowadzenie profilaktycznej konserwacji, zachowaniu zasobów, recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu zasobów.
  • Zarządzanie zanieczyszczeniem powietrza poprzez monitorowanie i zminimalizowanie do „0” emisji gazów i pyłów.
  • Gospodarka odpadami i ściekami.
  • Wspieranie działań organizacji rządowych i poza rządowych w ich działaniach zmierzających do ochrony środowiska naturalnego.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom związanym z ochroną środowiska i ograniczaniu emisji CO2 od dnia 15.11.2021 rozpoczęliśmy dostawy ciekłego aluminium do naszej odlewni. Wcześniej przywożono je w postaci stałej i następnie przetapiano w fabryce. Od tego dnia połowa tego surowca będzie dostarczana w tzw. termosach. Odpada konieczność przetapiania, co przynosi dużą oszczędność energii i emisji dwutlenku węgla.
 

Środowisko k2 - CO2
Środowisko k3 - CO2
Środowisko k4 - CO2
Środowisko k5 - CO2